ВАРІАНТ 4 ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 2

ВАРІАНТ 3 ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 2

1. В гістопрепараті представлений паренхіматозний орган, поверхневий шар кіркової речовини якого формують клубочки, утворені ендокриноцитами. Якому органу належить дана морфологічна ознака?

A. Щитовидній залозі

B. Наднирнику

C. Селезінці

D. Яєчнику

E. Лімфатичному вузлу

2. Хворому 35 років видалили щитовидну залозу, після цього у нього з’явились судоми. Полегшення наступало при введенні препаратів кальцію. Кількість якого гормону різко зменшилась в організмі цього хворого?

A. Вазопресину

B. Тироксину

C. Серотоніну

D. Паратирину

E. Кальцитоніну

3. На електронній мікрофотографії представлені ендокринні клітини, які містять мітохондрії з везикулярними кристами, розвинуту агранулярну ендоплазматичну сітку, велику кількість ліпідних включень. Які гормони продукують такі клітини?

A. Катехоламіни

B. Глюкокортикоїди

C. Трийодтиронін та тетрайодтиронін

D. Окситоцин та вазопресин

E. Серотонін та мелатонін

4. У хворої 30 років при рентгенологічному дослідженні виявлено пошкодження структури кісткової тканини (остеопороз), причиною цього було надмірне виведення кальцію з кісток. Гіперфункцією яких клітин це обумовлено?

A. Тироцитів

B. Пінеалоцитів

C. Тиротропоцитів

D. Кальцитоніноцитів

E. Паратироцитів

5. В препараті ендокринної залози виявлені паралельно розташовані тяжі великих клітин, які містять добре розвинену гладку ЕПС, мітохондрії та велику кількість ліпідних включень. Який гормон секретують ці клітини?

A. Тироксин

B. Паратирин

C. Альдостерон

D. Вазопресин

E. Кортизол

6. На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

A. Задня частка гіпофізу

B. Щитовидна залоза

C. Передня частка гіпофізу

D. Надниркова залоза, кіркова речовина

E. Прищитовидна залоза

7. При дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Який гормон секретує ця залоза?

A. Паратирин

B. Кортизол

C. Тироксин

D. Альдостерон

E. Окситоцин

8. На гістологічному препараті зародка людини представлено інтерреналове тіло. Яка ендокринна залоза буде розвиватись з цього зачатка?

A. Гіпоталамус

B. Гіпофіз

C. Надниркова

D. Щитоподібна

E. Епіфіз

9. У жінки 40 років виникла пухлина кори наднирника, що призвело до розвитку вторинних ознак чоловічої статі (вірілізація). Із клітин якої зони кори сформувалась пухлина?

A. Х-зони

B. Сітчастої

C. Мозкової речовини

D. Клубочкової

E. Пучкової

10. На гістологічному препараті виявляється ендокринна залоза, паренхіма якої складається з трабекул. Гормон, що виділяється в цій залозі, регулює рівень кальцію в крові. Як називається ця залоза?

A. Епіфіз

B. Гіпофіз

C. Прищитовидна залоза

D. Щитовидна залоза

E. Наднирник

ВАРІАНТ 4 ЕНДОКРИННА СИСТЕМА 2

1. У хворого після інфекційного захворювання з’явилися судоми. Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Що може бути причиною такого стану?

A. Гіпофункція щитовидної залози

B. Гіпофункція прищитовидних залоз

C. Гіперфункція щитовидної залози

D. Гіперфункція кори надниркових залоз

E. Гіперфункція прищитовидних залоз

2. У хворої 35 років зменшилась маса тіла, вона скаржиться на серцебиття, втомлюваність, дратівливість. Гіперфункцією якої ендокринної залози це може бути обумовлено?

A. Паращитовидних залоз

B. Епіфізу

C. Наднирників

D. Гіпофізу

E. Щитоподібної залози

3. У хворого 25 років при рентгенологічному дослідженні виявлено пошкодження структури кісткової тканини (остеопороз), причиною цього було надмірне виведення кальцію з кісток. Гіперфункцією якої залози це обумовлено?

A. Епіфізу

B. Паращитовидних залоз

C. Яєчників

D. Наднирників

E. Гіпофізу

4. В препараті ендокринної залози розрізняють кіркову та мозкову речовину, які розмежовані прошарком сполучної тканини. В кірковій речовині клітини паренхіми утворюють три зони: у поверхневій формують округлі скупчення, в середній – паралельні тяжі, у глибокій – клітинні тяжі утворюють сітчасту структуру. Яка це залоза?

A. Епіфіз

B. Щитоподібна

C. Надниркова

D. Гіпоталамус

E. Гіпофіз

5. На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів, стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані, всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Які гормони продукує ця залоза?

A. Окситоцин та вазопресин

B. Глюкокортикоїди

C. Тироксин та кальцитонін

D. Серотонін та мелатонін

E. Катехоламіни

6. Надниркові залози розвиваються із розростань целомічного епітелію та парааортальних гангліїв. Яка частина надниркових залоз розвивається з парааортальних гангліїв?

A. Сітчаста зона

B. Клубочкова зона

C. Мозкова речовина

D. Х-зона

E. Пучкова зона

7. При дослідженні ендокринної залози з’ясувалося, що її паренхіма складається з фолікулярних структур, стінка яких утворена одношаровим кубічним епітелієм, а порожнина заповнена оксифільною речовиною. Яка це залоза?

A. Наднирник

B. Щитоподібна

C. Гіпофіз

D. Епіфіз

E. Прищитоподібна

8. В препараті ендокринної залози виявлені паралельно розташовані тяжі великих клітин, які містять добре розвинену гладку ЕПС, мітохондрії та велику кількість ліпідних включень. Який гормон секретують ці клітини?

A. Кортизол

B. Паратирин

C. Вазопресин

D. Тироксин

E. Альдостерон

9. На гістологічному препараті ендокринної залози виявлені фолікулярні структури, в середині яких знаходиться колоїд. Який головний компонент знаходиться у складі колоїду?

A. Паратирин

B. Мелатонін

C. Альдостерон

D. Тироглобулін

E. Кортизол

10. У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменшенням кількості гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори порушена?

A. Клітин пучкової зони

B. Клітин сітчастої зони

C. Клітин Х-зони

D. Клітин клубочкової зони

E. Клітин суданофобної зони


8390840205353509.html
8390868594323819.html
    PR.RU™