Внутрішнє середовище

Ми вже говорили про вплив кортикостероїдів і тироксину на розвиток циркадіанних ритмів у пацюків. Щодо інших гормонів, особливо статевих стероїдів, наявні лише опосередковані дані. Описано, наприклад, статевий диморфізм ритмів по амплітуді і фазі; добре відома загальна роль статевих гормонів у диференціації статей. Є дані про те, що статевий диморфізм може торкатися властивостей осцилятора, що задає ритми рухливості в хом’ячків (наприклад, верхня межа захоплення); при цьому статеві розходження зберігаються у кастрованих дорослих тварин, що говорить про ранню диференціацію. У пацюків описаний статевий диморфізм супрахіазмальних ядер, хоча ступінь його залежності від статевих гормонів залишається незрозумілою.

Було досліджено загальну пластичність функції, що здійснюється супрахіазмальними ядрами; доведено, що руйнування цих ядер в новонароджених пацюків назавжди виключає їхню функцію в циркадіанній організації. Таким чином, ця функція, на відміну від функцій інших ділянок мозку, майже не відновлюється. Крім того, без супрахіазмального ядра не розвивається ретиногіпоталамічний тракт. Дотепер не ясно, чи впливає рання деафферентація цих ядер (наприклад, при осліпленні) на їхню морфологію, а також на інші елементи чи властивості циркадіанної системи (якщо не вважати втрати захоплення).


8388403776294678.html
8388458437564167.html
    PR.RU™