Поділ поняття та правила поділу

Поділом понять називається логічна операція, за допомогою якої розкривають обсяг понять.

Структура поділу


Ділене поняття

Члени поділу

Підстава поділу


А


в
не-в
в с д

не-с


Поділом за видозмінюваною ознакою називають ділення, за допомогою якого розбивають ділене поняття на види на підставі специфічного вияву ознаки в різних видах діленого поняття (“науки бувають гуманітарні, природничі, технічні”).

Дихотомічним називається поділ, за допомогою якого ділене поняття розбивають на два суперечливі поняття (“війни бувають справедливі та несправедливі”, “студенти бувають встигаючі і невстигаючі”).

Правила поділу Можливі помилки
1. Поділ має бути спів­мірним Занадто вузький поділ. Поділ людей за освітою: ті, що мають початкову, середню та вищу (пропущені ті, що взагалі не мають освіти) Занадто широкий поділ. Науки поділяються на природничі, су­спільні, технічні та біологічні (біологічні науки входять до числа природничих)
2. Поділ має відбуватися за однією підставою Підміна підстави. Поділ поняття “спосіб виробництва” на “первісний спосіб виробництва”, “рабо­власницький”, “феодальний”, “капіталі­стичний”, “комуністичний” та “азійський”

3. Члени поділу повинні виключати один одного Члени поділу перехрещуються. Рослини поділяються на дерева, кущі, траву та газони
4. Поділ має бути безперервним Стрибок у поділі. Люди поділяються на чоловіків, жінок, на чоловіків Південної півкулі та жінок; Південної півкулі


8386209153425127.html
8386240980766270.html
    PR.RU™