Орієнтовна основа дії (ООД).

1.5.1. Вивчення результатів висіву досліджуемого матеріалу на пластинчатий агар.

1.5.2. Візуальне вивчення ізольованих колоній, які виросли на пластинчатому агарі.

1.5.3.Вивчення та описання за допомогою стереомікроскопу або малого збільшення світлового мікроскопу ізольованих колоній.

1.5.4. З підозрілої на збудника захворювання колонії готують мікропрепарат, фарбують за методом Грама.

1.5.5. Фіксують у протоколі морфологію та тінкторіальні властивості збудника.

1.5.6. Залишок підозрілої колонії висівають на скошенний агар для отримання чистої культури.

Короткі методичні вказівки для роботи студентів на лабораторному занятті.

Методи проведення заняття.

В методиці виділення чистої культури мікроорганізмів необхідно вміти макро- і мікроскопічно вивчати культуральні властивості бактерій.

Опанувати методикою пересіву відібраної колонії на скошенний агар.

Автор: асистент, к.б.н. О.С.Киніна.

Методична розробка

По підготовці та роботі на лабораторному занятті №9

Для студентів медичного факультету

Тема: Фізіологія мікроорганізмів. Ферментативна активність бактерій. Виділення чистої культури аеробів (3 етап).

1.5. Актуальність теми полягає в вмінні ідентифікувати виділену чисту культуру бактерій за допомогою визначення її біохімічної активності.

Цілі вивчення теми.

1.6.1. Мета загальна: Опанувати методами біохімічної ідентифікації бактерій.

1.6.2. Мета конкретна: Ознайомитись з сахаролітичними, амілолітичними та гемолітичними властивостями мікроорганізмів в демонстраційних дослідах.

Забезпечення вихідного рівня знань – умінь.

4. Вміти визначити чистоту виділеної колонії.

5. Засвоїти методи визначення ферментативної активності бактерій.

6. Засвоїти методи експрес – ідентифікації бактерій за біохімічними властивостями.

Тести на вихідний рівень знань – умінь.

Які ознаки покладені в основу визначення чистоти виділеної культури?

A. Чутливість до антибіотиків.B. Біологічні властивості.

C. Культуральні властивості.

D. Антигенна будова.

E. Чутливість до бактеріофагів.

Відповідь: С.

Зміст навчання.


8385211554822306.html
8385297591146006.html
    PR.RU™